Selvgående kjedegraver

Maskinen på bildet til høyre er en Inter-Drain 2028T kjedegraver, en av nåtidens mest populære dreneringsmaskiner i Europa. Maskinen er fleksibel, smidig og graver svært nøyaktig. Beltedrift gir maskinen lavt marktrykk, noe som gjør at den flyter godt. Bakerst på maskinen er det et anker som legger matjord over røret for å sikre at røret ikke flyter opp samtidig som at matjorda også har en filtrerende effekt. Stein kan imidlertid være en utfordring, og på jorder med stein er vår selvgående plog bedre egnet.

Tekniske egenskaper:

 

– Maks gravedybde er 2 meter og standard grøftebredde er 24 cm (kan økes til 50 cm ved bytte av kjede).

 

– Har et lavt marktrykk på 310 kg per kvm (3,1 kPa), som gir god framkommelighet og redusert jordpakking.

 

– Er utstyrt med sideveis avvatring og beltevogger som kan pendle, derfor graver maskinen stabilt på ujevnt underlag, og kan krysse en åpen grøft eller forhøyning uten at resultatet i grøfta påvirkes negativt.

 

– Graveaggregatet hviler i bunnen av grøfta, og marktrykket kan justeres trinnløst med en egen hydraulikkpumpe.

 

– Har et intelligent GPS-system som automatisk styrer gravedybde og fall etter innstillinger og topografi.

 

– Etterlater en åpen grøft som gjør det mulig å etterfylle dekkmateriale i tett jord, inspisere avkappede gamle grøfter og kontrollere at røret ligger slik det skal.

 

– Gravekjedet gir grøftevegger med en fordelaktig ru overflate, i motsetning til et grøftehjul som polerer veggene.

I filmen ovenfor ser du kjedegraveren krysse en åpen grøft. Legg merke til hvor stabilt graveaggregatet går uavhengig av hellingen på panseret. 

 

I denne filmen ser du kjedegraveren som starter grøfting rett fra en kanal uten behov for gravemaskin.

Ved bruk av flis eller grus i grøftene, kobler vi på en ekstra kasse bak rørboksen til dette.