Tjenester 

Savicon AS tilbyr følgende tjenester:

 

- Grøfting og drenering av landbruksareal

- Grøftekart etter fullført jobb

- Planlegging av grøftesystemer og hydrotekniske anlegg

- Vedlikehold av åpne grøfter, kummer, avløp mm.

- Grøftetilskudd: veiledning og hjelp i forbindelse med søknad

- Veiledning og salg av filterrør

Vi har spesialisert oss på landbruksdrenering og filterrør 

og har høy kompetanse på våre produkter og tjenester. 

Ta kontakt for informasjon om tjenester og produkter.